O NAMA

Na inicijativu Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Ball Packaging Europe i Terra production, 20. juna 2016. godine osnovan je SEPEN sa ciljem da jedinstveno predstavlja, uzajamno poveže, analizira i ustanovi mrežu kompanija i industrije koje su uključene u proizvodnju ambalaže ili u poslovanju koriste ambalažu kao i da ponudi odgovore na pitanja vezana za uticaj ambalaže i ambalažnog otpada na životnu sredinu u Srbiji.

Najnovije vesti

Dobro došli u SEPEN

Mi u SEPEN-u verujemo da su uloga privrednih subjekata u uspešnosti regulatorne reforme kao i njihovo učešće u pristupnim pregovorima sa EU veoma važni, te nam je stoga želja da zajedničkim delovanjem kroz učešće u radnim grupama pri Vladi Republike Srbije ili Privrednoj Komori Srbije, ponudimo naše ideje i znanje u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom i Srbiji. Verujemo da je SEPEN zajedno sa drugim industrijskim udruženjima jedna od važnih karika u lancu upravlanja životnom sredinom u Srbiji.

Naše udruženje osnovano je po ugledu na EUROPEN (European Organization for Packaging and the Environment) koji se bavi istim pitanjima na nivou EU, kao i na organizacije ovog tipa u zemljama u regionu (Eko-Ozra, Hrvatska). U predstojećem periodu planiramo da postanemo punopravni članovi EUROPEN udruženja.


O NAMA

Misija

SEPEN-a je nevladina i neprofitna organizacija koja na nezavisan i transparentan način objedinjuje i harmonizuje interese svojih članova koje zastupa u dijalogu sa državnim organima i drugim zaineteresovanim stranama u cilju očuvanja i unapređenja održivog sistema u oblasti ambalaže i zaštite životne sredine.

Vizija

Svojim znanjem, iskustvom i brojnošću članova SEPEN je udruženje kompanija koje će predlagati održiva rešenja upravljanja ambalažom sa ekonomskog, socijalnog i aspekta zaštite životne sredine i biti nezaobilazan partner državnim organima u donošenju odluka.

Pridružite nam se